Gelati

, klášterní komplex v centrální Gruzii, nedaleko města Kutaisi. Založen 1106 jedním z nejvýznamnějších gruzínských panovníků, Davidem IV. Budovatelem. Jedno z hlavních center středověké gruzínské kultury. Z 12. stol. pochází hlavní kostel s mozaikami a středověkými freskami. Řada dalších kostelů (sv. Mikuláše, sv. Jiří) pochází ze 13. – 14. stol. Od roku 1994 součást světového kulturního dědictví UNESCO.