Generace


1. genetika soubor potomků, kteří vznikli po zkřížení určitých konkrétních, geneticky determinovaných rodičovských jedinců. Jsou-li všichni příslušníci dané generace genotypově shodní, označuje se tato generace jako neštěpící (nesegregující), např. homozygotní generace parentální, rodičovská čili P-generace, nebo heterozygotní (první filiální generace čili F1-generace). Jsou-li příslušníci dané generace genotypově různorodí, označují se jako generace štěpící (segregující), např. druhá filiální generace čili F2-generace, nebo generace potomků ze zpětného křížení (tzv. B1-generace). Viz též křížení, Mendelovy zákony;
2. sociologie označení věkové sociální skupiny, kterou spojuje podobný průběh života, některé společné rysy či hodnoty.

Ottův slovník naučný: Generace

Generace, z lat. generatio: 1) plození ; 2) pokolení; 3) v chronologii, jež užívala v nejstarší době generace, jako jednotky pro určování času, doba trvání jednoho pokolení, jež celkem stejně v celém světě počítá se na 30 let (Herodot 3 pokolení = 100 let), ač někdy i 40 a jinde 25. Viz L. von Ranke, Die Generationslehre und der Geschichtsunterricht (Berlín, 1891).

Související hesla