Generální semináře

, ústavy pro vzdělávání kněží; za josefínských reforem v habsburské monarchii nahradily 1783 – 90 biskupské a klášterní semináře. Výchovu kněží převzal stát a vzdělával je v duchu osvícenského katolicismu. Zrušeny po smrti Josefa II. jeho bratrem a nástupcem Leopoldem II.

Související hesla