Gentile Giovanni

, italský filozof, novohegelovec; ideolog italského fašismu. V duchu Fichtovy filozofie subjektivizoval Hegelovu filozofii, kterou přeměnil ve voluntaristické učení tzv. aktualismu: tvůrčím principem světa a pravou realitou je subjektivní vědomí, jež ruší protiklad subjektu a objektu.

Související hesla