Gentili Alberico

, italský právník, žijící v Anglii; předchůdce Grotiův. Zabýval se mezinárodním právem. Jako první se pokusil o systematický výklad platného válečného práva (De iure belli – O právu válečném).