Geocentrický

, vztažený ke středu Země; např. geocentrická soustava souřadnic má ve středu Země svůj počátek. Též vztažený k Zemi jako centru vesmíru; viz též geocentrismus.

Ottův slovník naučný: Geocentrický

Geocentrické (z řec., vzhledem ke středu zemskému) jest místo hvězdy, jež by se jevilo pozorovateli umístěnému ve středu (centru) země oproti heliocentrickému místu hvězdy, jak by se jevilo pozorovateli umístěnému ve středu slunce. – Geocentrická soustava světová jest soustava, v níž země zaujímá střed (centrum) všehomíra.

Související hesla