Geocentrismus

, z řeckého geos - zem; zeměstřednost; kosmologické a astronomické učení o Zemi jako středu planetární soustavy, popř. vesmíru. Nejvýznamnější geocentrická soustava propracována Aristotelem a zejm. Ptolemaiem. Zdroj představ o celkovém řádu vesmíru, v němž má člověk významné místo. Překonání geocentrických koncepcí tak vedlo ke konstrukcím radikálně jiných obrazů světa i člověka. Protichůdné stanovisko o Slunci jako středu planetární soustavy se nazývá heliocentrismus.

Související hesla