Geochemický model Země

, představa rozdělení Země na základě chemických prvků; vychází ze seismických dat, podle kterých je zemské těleso rozděleno na zemskou kůru, zemský plášť a zemské jádro. Hlavní chemické prvky zemské kůry jsou O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, H, Ti, P, Mn, S, C; zemský plášť obsahuje Si, Mg, Fe, Al, Ca, Na, O a S; kapalné jádro a pevné jádro Země jsou složeny převážně z železa a niklu s deseti- až dvanáctinásobnou převahou železa obsahujícího Co, Cr, Mn, P, Si, některé vzácné kovy a sulfid železa FeS (známý jako minerál troilit). Mohorovičičova diskontinuita (Moho plocha) ohraničuje zemskou kůru od svrchního pláště na podkladě rozdílných rychlostí seismických vln.

Související hesla