Geomagnetické pole

, magnetické pole Země. Měří se v jednotkách nanotesla (nT). Je popsáno geomagnetickými elementy. Jeho převážná část je buzena v zemském jádře mechanismem zemského magnetického dynama. Tato část pole je pomalu proměnná s časem (viz též sekulární variace geomagnetické). Nepatrná část geomagnetického pole je buzena elektrickými proudy v ionosféře. Tato část pole je rychle proměnná s časem, a to jednak ve formě periodických změn (geomagnetické variace), jednak ve formě poruch (geomagnetická bouře, geomagnetické pulsace, geomagnetická aktivita).

Související hesla