Geomorfologie

, vědní obor popisující a objasňující vznik různých tvarů a forem zemského reliéfu, který je závislý zejm. na geologické stavbě.

Ottův slovník naučný: Geomorfologie

Geoplastika, nauka o formách povrchu zemského, tudíž morfografie ve smyslu zeměpisném. Geoplastikem slove vyrábitel reliefů zeměpisných.

Související hesla