Geosynklinála

, poměrně úzká, až několik set kilometrů dlouhá podmořská deprese s mocnou akumulací sedimentů (až několik tisíc metrů), později vyvrásněných sevřením okrajů geosynklinály. Výsledkem je vznik horských pásem (např. Alpy, Karpaty, Himálaj). Rozlišují se různé typy geosynklinály, zejm. podle jejich pozice vůči kontinentu a podle přítomnosti nebo nepřítomnosti vulkanických projevů. Příkladem geosynklinální formace je flyš.

Související hesla