Géricault Jean Louis Théodore

, francouzský malíř a kreslíř; významný představitel romantismu. Ovlivněn renesanční a barokní malbou. V Anglii maloval scény z koňských dostihů (Dostihy v Epsomu), později se pravděpodobně vyučil u A. Nuziho ve Fabrianu, věnoval se krajinářství, žánru a námětům šílenství a duševních poruch (Studie kleptomana). Proslulým obrazem Prám Medusy (zobrazujícím na základě skutečné události tragickou plavbu trosečníků) výrazně ovlivnil francouzský romantismus, zejména E. Delacroixe.

Ottův slovník naučný: Géricault Jean Louis Théodore

Géricault [žerikó] Jean Louis André Théodore, malíř franc. (*1791 v Rouenu, †1824 v Paříži). Vystoupení jeho znamená naprostou opposici proti akademickému klassicismu a určité formulování zásad romantismu ve Francii. Snil o divokém malířství, ohnivém a náruživém, kde kontura nic neznamená, ale vše jest jen jediná symfonie barev. Od mládí zaujat byl pro divoce rozbouřené moře a melancholické nálady přírodní; vedle toho však zajímal ho kůň v prudké jízdě a divokých pohybech, jemuž věnoval své studium v atelieru Vernetově. Později, když u Guérina pracoval, zanášel se kopiemi Rubensa, Rembrandta, Tiziana a j. První dílo, jež roku 1812 veřejně vystavil, jest Jezdecký důstojník s vytasenou šavlí na vzpínajícím se koni, barvou, pohybem a smělou silhouettou stojící na výši Grosově. Z r. 1814 pochází Raněný kyrysník. V Italii, kamž Géricault roku 1817 se odebral, povstala řada studií koní, jimž celý svět na výstavě pařížské roku 1889 se obdivoval. Největší dílo jeho jest Prám » Medusy« (1819, Louvre, ryl Reynolds). Jest to uchvacující výjev nešťastníků, plný náruživosti a dramatické síly, ale jakkoliv za nejlepší se považuje, jeví přece ve formě i koloritu z děl Géricaultových nejvíce ještě vliv klassicismu svou akademickou kresbou a hnědým jednotvárným tónem barvy. V Anglii, kamž Géricault r. 1820 se svým přítelem Charletem cestoval, oddal se opět po výtce studiu koní a výsledkem jeho jsou Závody v Epsomu 1821. Vrátiv se do Francie, zemřel po několika létech následkem pádu s koně. Zanášel se též lithografováním a jeho zásluhou ujalo se toto mladé umění ve Francii tak, že brzo stalo se mocnou pružinou realismu. Srov. Ch. Clément, Th. Géricault Etude biographique et critique etc. (Paříž, 1879). J-k.

Související hesla