Germanium

, značka Ge – chemický prvek IV. A periodické soustavy; protonové číslo 32, relativní atomová hmotnost 72,59, teplota tání 937,4 °C, teplota varu 2 830 °C, hustota 5,32. 103 kg•m–3. Šedobílý kov, polovodič; objeven v roce 1886. Používá se při výrobě tranzistorů; pro výrobu polovodičových součástek se čistí na vysoký stupeň a pak pomocí dalších příměsí se získává polovodič typu P nebo N. Vlastnostmi se podobá křemíku, ve sloučeninách má oxidační číslo II a IV.

Ottův slovník naučný: Germanium

Germanium jest prvek kovový, dosud nadmíru vzácný, odkrytý (1886) C.Winklerem ve zvláštní rudě stříbrné (argyrodit) z Freiberku v Sasku pochodící, jež, obsahujíc asi 7% germania, jest skoro jediným a téměř již vyčerpaným zdrojem jeho. Značka Ge, at. hmota 72.3. Jest kov barvy našedivělé, v osmistěnech krystallující, hutnoty 5.46, tající něco níže stříbra (kolem 900°). Na vzduchu netrpí, kyselinami za studena také ne valně. Lučavka královská ho rozpouští. Ve spektru jsou význačné čáry zejména v části fialové, zelené a modré. V soustavě Mendělejeva (v. Atom) stojí mezi křemíkem a cínem, zaujal tedy místo předvídaného »ekasiliciæ. Odtud sloučeniny jeho po stránce chemické podobají se sloučeninám křemíku a cínu. Jsou jich dvě řady: v jedněch jeví se germanium jako dvojmocné, v druhých, jež jsou význačnějšími oněch, jako čtyřmocné. Kysličník germania čtyřmocného GeO2 vzniká spálením kovu na vzduchu; jemu odpovídající chlórid GeCl4 přímým sloučením germania s chlórem. Jest kapalina, chlórid cíničitý (SnCl4) připomínající. Soli jsou posud málo studovány. OŠc.

Související hesla