Gestapo

, německy Geheime Staatspolizei – nacistická tajná policie. Vzniklo v roce 1933 reorganizací pruské tajné policie, 1934 přešlo pod přímou kontrolu vůdce SS H. Himmlera. 1939, po sloučení s SD, zpravodajskou službou SS, se stalo součástí Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, který vedl R. Heydrich. Gestapo disponovalo rozsáhlými pravomocemi (např. tzv. nepřátelé státu a osoby i jen podezřelé mohli být popraveni bez řádného soudu). Mělo celoněmeckou působnost; kontrolovalo koncentrační tábory a působilo i na okupovaných územích.

Související hesla