Gézové

, geusové – původně posměšné, poté čestné označení bojovníků nizozemské protišpanělské šlechtické opozice na začátku nizozemské buržoazní revoluce v letech 1565 – 66. Jako gézové později označováni příslušníci nizozemských oddílů, které partyzánskou formou boje vedly válku proti španělským vojskům na pevnině (lesní gézové) i na moři (námořní gézové).

Související hesla