Gilošování


1. rytí giloší nebo výtvarná úprava takto vytvořená;
2. sklářství zdobení skla vyleptáváním čárových vzorů.