Girardon François

 (30.8kB - 231×330px)

, francouzský sochař; představitel akademického klasicistního baroka. Zpočátku malíř, pak sochař; ovlivněn antikou a Michelangelem. Činný ve Versailles (Apollónova lázeň aj.). Autor pomníků a náhrobků (jezdecká socha Ludvíka XIV., náhrobek Richelieua).

Ottův slovník naučný: Girardon François

Girardon [ži-on] François, sochař franc. (*1630 v Troyes – †1715 v Paříži). První jeho práce z kamene byla socha P. Marie. Odešed do Paříže, stal se žákem sochaře Anguiera a získal si přízeň královu, jenž poskytl mu prostředky k cestě do Říma, odkudž se však Girardon již r. 1652 vrátil do Paříže. Přízeň, jakou projevoval mu dvorní malíř Ch. Lebrun, zjednala mu mnoho zakázek pro zámek versaillský a trianonský, jakož i různá vyznamenání a čestná místa. R. 1659 stal se professorem a r. 1695 kancléřem akademie. Z jeho větších děl uvádíme: Lázeň Apollónova (skupina v jeskyni versaillské, ryl Edelink a Chatillon); mausoleum kardinála Richelieu v Sorbonně (1694, ryl Simmoneau a Picart); socha Ludvíka XIV. na koni na náměstí Vendôme, ryl Simmoneau a Tardieu; za revoluce r. 1792 zničena); Únos Proserpiny (ve Versaillech, ryl Audran); náhrobek jeho choti (v Laudri, ryl Herisset), princezny Conti (v St. André des Arc's) a mn. jiných pomníků. V zahradách versaillských jsou mimo to jeho sochy na bassinu Neptunově. Díla Girardova prozrazují všechna ještě starý franc. směr domácí školy fontainebleauské, ale také již barokové vlivy Berniniho a theatrální okázalosti tehdejšího dvora. Technika jeho jest jistá a obratná, ale hlubšího výrazu postavám svým nedovedl dodati. Srv. Corrad de Breban, Notice sur la vie et les oeuvres de Girardon (Paříž, 1858). J-k.

Související hesla