Gjurić Alexander

, český lékař jihoslovanského původu, internista. Zabýval se zejména problematikou diabetu (cukrovky) a jeho léčby u těhotných žen a rezistencí nemocných na inzulín. Ve 30. letech jako jeden z prvních popsal tzv. pochřipkové záněty jater. 1939 – 40 účastník český protinacistického odboje. 1940 přesídlil do Bělehradu, odkud udržoval spojení s českým domácím i zahraničním odbojem. 1941– 42 žil v poloilegalitě; v dubnu 1942 zatčen v Bělehradě gestapem, 1944 odsouzen v Drážďanech (za svou účast v českém odboji) k trestu smrti a popraven.