Globální vesnice

, planeta Země jako mediálně, informačně, ekonomicky, ekologicky ap. propojený celek.