Gnosticismus

, gnose, gnóze – myšlenkový a náboženský proud pozdní antiky, vzniklý na přelomu letopočtů na Blízkém východě prolínáním mysterijních náboženství a filozofie; rozrůzněn do mnoha směrů. Jádrem gnosticismu je myšlenka vysvobození či záchrany lidské duše z vězení hmoty a těla poznáním (řecky gnosis) vztahů mezi lidským a božským. Toto poznání není přístupné každému a vyžaduje zvláštní zasvěcení. Křesťanská církev proti gnosticismu většinou vystupovala polemicky, aby uhájila svou totožnost; projevovaly se však i snahy nahradit gnosticismus vlastní křesťanskou variantou (zejm. v Egyptě, Sýrii a Palestině). Gnose výrazně ovlivnila manicheismus, její myšlenky patrné v hnutí albigenských, inspirovala moderní teozofii a antropozofii. Významní představitelé: Valentínos, Simon Magus, Markión ze Sinópy.

Související hesla