Gobelín

, nástěnný koberec, nazývaný podle manufaktury bratří Gobelinů v Paříži (od 1662). Viz též tapisérie.

Ottův slovník naučný: Gobelín

Gobelin [goblen), franc., slove čaloun se zapředenými vzory neb obrazy. Osnova, která se svisle do stavu vloží, jest buď vlněná nebo hedvábná, outkové vetkání jest ponejvíce hedvábné. Gobeliny jsou z nejdražších, avšak také nejskvostnějších tapet. Mistrná práce jeví se na gobech, kde celé obrazy historických dějů jsou do tkaniva až do nejjemnějších podrobností dovedně vetkány. Známy jsou na př. gobeliny v rotundě obrazárny drážďanské, předené dle Raflaelových kartonů. Obrazy představují různé novozákonní děje. Menší gobeliny s Narozením, Poslední večeří, Ukřižováním a Z mrtvých vstáním Krista jsou tkány – neznámo od koho – dle kreseb nízozemských mistrů. Gobeliny ty byly prý darovány Bedřichu Moudrému papežem Lvem X., dle jiných zpráv byly zakoupeny v Nízozemsku. – Gobeliny rozvěšují se po stěnách tak, že sešity přibíjejí se na rám v kraji ku stěnám, když tyto byly náležitě proti vlhku zabezpečeny. Fka.

Související hesla