Gódávarí

, řeka v Indii na poloostrově Přední Indie; délka 1450 km, plocha povodí 290 000 km2. Pramení v Západním Ghátu, protéká Dekánskou plošinou a ústí do Bengálského zálivu. Dolní tok splavný.

Ottův slovník naučný: Gódávarí

Godávari, vedle Gangy-Brahmaputry a Indu největší řeka britské Indie, 1445 km dl. s úvodím 290.500 km2. Vzniká u Trimbáku (distr. Násik) ve výši asi 1000 m n. m., sotva 80 km od Arabského moře a protéká celý Dekkán v klikatém toku. Záhy opouští presidentství bombajské a vstupuje do prov. Nízama (Hajdarábád), již protéká v délce asi 800 km. Urazivši od pramenů úhrnem 1065 km, přijímá u Sironči na sv. hranici Hajdarábádu největší svůj přítok Pranhitu (od severu). Zde mění Godávari dosavadní svůj vých. tok v jihových. a tvoří na 300 km jv. hranici Hajdarábádu. Asi na 81° 20' v. d. vstupuje do Východních Ghátů, jež protéká v několika romantických soutěskách délky 22, 32 a 56 km. Přítoky její v této části jsou s l. strany Indravati, Tal a Sabari, s pr. Mandžer. Asi 100 km před svým ústím vstupuje Godávari do alluviální roviny pobřežní a rozvětvuje se u Daulajšvaramu (Dowlaish-varam) v několik ramen. Z těch severní a největší Gautámi-Godávari teče k východu a vlévá se u mysu Koringy mezi Kokonádou a franc. osadou Janaonem do Bengálského zálivu. Jižní rameno dělí se zase na dvé a sice Vašista-Godávari, jež se ústí u mysu Narsápuru, a Vajnatejám-Godávari, jež se ústí o něco severněji u Bendamurlanky. Řeka jest splavna jen v dolejším toku. I k zavlažování kraje používá se jí pouze zde. Pokusy obejíti zmíněné soutěsky a usplavniti hořejší tok se nezdařily, ač milliony na to obětovány. Za to v deltě provedeno jest od r. 1847 asi 850 km průplavů, jež zavlažují 312.000 ha půdy. Voda rozvádí se od velikolepé hráze u Daulajšvaramu, 3840 m dlouhé. Na 737 km průplavů jest splavno, ovšem jen po 4 měsíce v roce, na Gautámi-Godávari pro lodi o ponoru 3–4, na Vašista-Godávari o 2–3 m. Od r. 1864 jest Godávari spojena průplavem i s řekou Kistnou. Z míst na Godávari Hindům posvátných uvésti dlužno zvláště její pramen, pak město Rádžamahendri se starým chrámem Rámačandry, Bhádrachalam asi 160 km k sev.-záp odtud a celé rameno Gautámi-Godávari Distrikt godávský v britsko-ind. pres. madraském na deltě ř. Godávari, jest výborně zavlažován a velmi úrodný. Na 12.421 km2 r. 1891 bydlilo tu 1,951.645 ob., z těch 39 395 muham., 8622 křesťanů, ostatní Hindové. Rodí se tu mnoho rýže, kukuřice, bavlny, juty, konopí, cukrovníku, indychu, koření a tabáku. Pobřeží jest písčité, porostlé palmami, půda alluviální. Hl. město Kalinada.

Související hesla