Godolphin Sidney

, anglický politik. V letech 1679 – 96 a 1700 – 01 v čele vlády. Obratný finačník. Sloužil už Karlu II. ,za slavné revoluce 1688 do poslední chvíle věrný Jakubovi II. O svých schopnostech přesvědčil i Viléma III. Oranžského a královnu Annu Stuartovnu. V 90. letech 17. stol. se podílel na tzv. finanční revoluci – zavedení státního dluhu 1693, založení Bank of England 1694. Od roku 1706 baron z Rialtonu.

Ottův slovník naučný: Godolphin Sidney

Godolphin: Godolphin Sidney, hrabě, finančník angl. (*1645 – †1712 v St. Albansu), z předních finančníkův celé doby, jenž osvědčil se od r. 1679 jako lord pokladu upravením příjmů státních a dopomohl tím Anglii k velikému vlivu, který ve válce o španělské dědictví prováděla. Po vypuzení Jakuba II. přidal se k Vilému III. a opíraje se o stranu toryův udržel se i za Anny a povýšen r. 1706 na barona Rialtonského a hraběte Godolphina. Po vítězství whigů ustoupil, i byl obžalován pro zneužívání úřadu, ale byl výrokem soudu uznán nevinným. –