Godwin William

, anglický filozof a prozaik; Manžel M. Wollstonecraftová, otec M. W. Shelleyové. Autor společensko-filozofického spisu An Enqiry Concerning Political Justice (Zkoumání politické spravedlnosti), kritizujícího z pozic osvícenského racionalismu soukromé vlastnictví a instituci manželství. Obhájce rovnostářské komunistické společnosti. V románu Caleb Williams zpodobnil anglické soudnictví.

Ottův slovník naučný: Godwin William

Godwin: [Godwin] William, romanopisec a národní hospodář anglický (*1756 ve Wisbeachi – †1836 v Londýně), byl nejprve dissidentním kazatelem, vlivem encyklopedistů franc. stal se však bezvěrým; r. 1782 odstěhoval se do Londýna a byl úředníkem v ministerstvě Greyově. R. 1783 uveřejnil Life of Chatham. Souhlase úplně se zásadami revoluce franc., vydal r. 1793 Political justice, kde hlásal čirý individualism; na básníka Shelleye mělo dílo toto veliký vliv. Podobné názory projevuje i v zločineckém románě Caleb Williams (Londýn, 1794, 3 sv.). R. 1797 oženil se s bojovnicí za emancipaci žen Mary Wollstonecraftovou. Později myšlénky jeho valně se mírnily a uklidňovaly. Oženiv se jako vdovec podruhé, chopil se knihkupectví a psal a sám vydával pod jménem Edw. Baldwina spisky pro mládež. Godwin byl z předních Angličanů, kteří snažili se pochopiti starou národní literaturu domácí; věnoval jí dvě essaye: History of the life and age of Chaucer (1803) a Lives of Edward and John Phillips (2 synovců a žáků Miltonových). Z jiných prací jeho buďtež jmenovány: Inquiry concerning the power of increase in the numbers of mankind (1820), polemika proti Malthusovi, a History of the Common Wealth of England (1823–28, 4 sv.) až do restaurace Karla II. Nejcennější z jeho děl jsou však filosofické romány jeho, poutající kromě dramatického vypravování zajímavostí myšlének. Kromě uvedeného již »Caleb Williams« náleží sem: Saint Leon (1799); Fleetwood (1805); Mandeville (1817) a Cloudesley (1830). S nezdarem pokusil se i v dramatě (Antonio a Faulkner). Srv. K. Paul, W. Godwin, his friends and contemporains (Londýn, 1876, 2 sv.).

Související hesla