Golding, sir William (Gerard)

, anglický spisovatel. Jeho romány jsou většinou alegorickými sondami do nitra lidské psychiky. Román Pán much (zfilmován), líčí formou utopie příběh skupiny chlapců, kteří ztroskotali na opuštěném tichomořském ostrově; inspirován otřesnou zkušeností 2. světové války se Golding soustředil na zobrazení degenerace lidské civilizace a zrod zla a nenávisti. Román Dědicové se odehrává v pravěké minulosti a ukazuje, jak v boji o přežití vítězí dravost a hrubá síla. Stejné téma se objevuje i v románu Pincher Martin. Historický příběh Věž se odehrává ve 14. stol. a v postavě děkana Jocelina zobrazil Golding konflikt mezi vírou a rozumem, slepou posedlostí a poznáním. Hrozivé obrazy zla se objevují v románu Darkness Visible (Průzračná temnota) a zlo je rovněž tématem volné historické trilogie Rites of Passage (Obřad překročení rovníku), Close Quarters (Stísněný prostor) a Fire Down Below (Požár v podpalubí). V roce 1983 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla