Goldsmith Oliver

, britský spisovatel irského původu. Z jeho díla vyniká sentimentalistický román Farář wakefieldský, zobrazující životní pád důvěřivého venkovského duchovního, a veselohra Omyly jedné noci, nakrátko oživující tradici komedie mravů.

Ottův slovník naučný: Goldsmith Oliver

Goldsmith Oliver, spis. a básník angl. (*1728 v Pallase v Irsku – †1774). Studoval na kolleji sv. Trojice v Dublině, stal se bakalářem svobodného umění, odebral se r. 1752 do Skotska a oddal se zde ještě vědě lékařské. Ale nedokončil studií a jsa mysli lehké, pustil se do světa, pozbyl v Lejdě ve hře veškerého majetku a odhodlal se, podniknouti pěšky cestu po Evropě. Proputoval Flandersko, Francii, Německo a Italii, a zakusiv mnoho dobrodružných příhod, vrátil se r. 1756 bez haléře do Londýna, kde byl zprvu assistentem v lékárně, později ve škole výpomocným učitelem. Zatím co potom s úspěchem skrovným provozoval lékařskou praxi v Southwarku, zasílal literární příspěvky své do Milnerovy »Classical Academy«, později do Griffithovy »Monthly Review«, do »Public Ledger«, » The British Mag.« a j. časopisův. Jasnější chvíle Goldsmithovi nadešly r. 1759, kdy uveřejnil svou Enquiry into the Present State of Polite Learning in Europe a brzy po té The Citizen of the World a r. 1762 Life of Richard Nash. Jeho History of England in a Series of Letters from a Nobleman to his Son vyšla anonymně. Básní The Traveller Goldsmith rázem stanul mezi nejznamenitějšími pěvci tehdejšími, a proslavená jeho novella The Vicar of Wakefield (1766) náleží k nejlepším svého druhu v angl. literatuře. R. 1768 veselohrou The Good-Natur'd Man vstoupil v obor dramatický. Pak následovaly Letters on the History of England a History of Rome. R. 1770 ve své básni The Deserted Village plasticky zpodobil svého otce a několik jiných postav svého rodiště. Po třech letech pravou bouří potlesku uvítáno bylo dílo She Stoops to Conquer, jemuž pojištěno čestné místo v repertoiru anglických činoher. Po jeho smrti uveřejněna r. 1774 nedokončená řada veršovaných črt, nadepsaná Retaliation a r. 1776 spis History of the Earth and Animated Nature. Goldsmith, jenž vládl obratným slohem, vystihl mistrným způsobem záchvěvy lidského srdce a dovedl bohatou náplň nejněžnějších citů spojovati se vzletnou a rozmarnou mluvou. Nejmodernější vydání jeho spisů pořídil Gibbs (5 sv., 1884–86). O životě a působnosti jeho podal výtečnou rozpravu Washington Irving (1849). AKl.

Související hesla