Golejzovskij Kasjan Jaroslavič

, ruský tanečník a choreograf. V letech 1910 – 18 člen Velkého divadla v Moskvě. Klasický balet obohacoval o prvky akrobacie a grotesky. Autor knihy Obrazy ruskoj narodnoj choreografii (Podoby ruské národní choreografie).