Gomułka Władysław

, polský politik. Od roku 1926 v komunistické straně; často vězněn. Za 2. světové války se účastnil hnutí odporu, poté čelný představitel polských komunistů. V letech 1943 – 48 první tajemník ústředního výboru Polské dělnické strany a 1956 – 70 první tajemník Polské sjednocené dělnické strany (PSDS). V roce 1948 byl obviněn z nacionální úchylky a poté odvolán ze všech funkcí. V letech 1951 – 54 vězněn bez rozsudku, 1956 povolán zpět do vedení PSDS. Vyhověl tlaku venkovského obyvatelstva a zrušil plán kolektivizace, zlepšil vztah státu ke katolické církvi. Neúspěšná hospodářská politika (odmítl úvěry ze Západu) vedla v roce 1970 k občanským nepokojům; vystřídán E. Gierkem.

Související hesla