Gotický román

, černý román, hrůzostrašný román – žánr anglické prózy 2. pol. 18. stol., jejíž děj se odehrával na starých hradech, v hlubokých lesích, žalářích a hrobkách se zaměřením evokovat silné city od dojetí až k pocitům hrůzy a děsu. Žánr založil H. Walpole, proslavila jej A. Radcliffová, M. G. Lewis; gotický román ovlivnil i dílo W. Scotta, H. de Balzaka, V. Huga, E. A. Poea, v české literatuře J. Arbese.

Související hesla