Gramatický význam

, jazykověda prvky významu slova v textu, které vyjadřují gramatické kategorie a jimiž se slovo vztahuje ke kontextu a k situaci; např. koupili: třetí osoba množného čísla, oznamovacího způsobu, minulého času, činného rodu, tvar pro životná maskulina. Viz též lexikální význam.

Související hesla