Gramém

, základní lingvistický gramatický význam, např. dativ, činný rod, jednotné číslo, který spolu s ostatními vytváří gramatické kategorie (např. singulár a plurál vytvářejí kategorii čísla, aktivum a pasivum tvoří kategorii rodu).