Grant

, forma stipendia, které je udělováno vědeckému kolektivu nebo pracovišti na řešení určitého výzkumného úkolu.

Související hesla