Gray Thomas

, anglický básník; představitel preromantické, tzv. hřbitovní poezie. Jeho reflexívní báseň Elegie na hrobkách veských vyzdvihuje prostý venkovský život (přeložena už v roce 1807 do češtiny J. Jungmannem). Psal též ódy v klasicistním stylu.

Ottův slovník naučný: Gray Thomas

Gray: Gray Thomas, básník angl. (*1716 v Londýně – †1771 v Cambridgei). Vzdělav se na gymnasii etonském a studovav práva a staroklassické řeči na univ. cambridgeské, odebral se r. 1739 s přítelem Horacem Walpolem na cesty po Francii a Italii. Svou cestu popsal ve výborných Letters; journal of a tour in Italy. Usadiv se v Cambridgei, žil život pilný a tichý, rozdělený mezi universitu, hojnou a pozoruhodnou korrespondenci se svými přáteli, potulky po rodné zemi, po Skotsku, Walesu a jezerních krajinách anglických a Musu. R. 1868 jmenován professorem moderní historie na univ. cambridgeské. Jeho lyrické básně byly sebrány nejprve r. 1768 (Londýn) a často vydávány (od Mahona ve 4 sv., York, 1778; od Mitforda, Londýn, 1835, 1843 a 1853), nejúplněji od Gossea (4 sv., Londýn, 1882). Nejpopulárnější z nich je Elegy written in a country churchyard, přeložená snad do všech jazyků evrop., do češtiny od J. Jungmanna (Na hrobkách veských). V ní dotýká se skutečně nejcitlivějších strun lidského srdce, kdežto v jiných svých básních, přes uhlazenost slohu, sílu myšlének a důstojnost citu, je dosti cizí, studený a chudý co do obrazotvornosti; nicméně zasluhují býti jmenovány ještě: The bard; The progress of poesy; To adversity; Ode to Eton College. Důležité listy Govy vydali Mahon v »Life and letters« (Lond., 1774) a Mitford ve svém vydání jeho děl. Nejlepší biografii dosud napsal Gosse (Life of Gray, Lond., 1882).

Související hesla