Green Thomas Hill

, anglický filozof; představitel novokantovství a novohegelovství v Anglii. V reakci na empirismus tvrdil, že všechna zkušenost spočívá ve vztazích mezi fakty. Podstatou bytí je věčné sebe-vědomí, které jediné dosahuje poznání. Člověk je manifestací tohoto všeobecného vědomí, zároveň je však svobodný, určený sám sebou.