Gremiale

, čtvercové liturgické roucho, které se dříve při obřadu kladlo na kolena sedícímu biskupovi.

Ottův slovník naučný: Gremiale

Gremiale jest roucho liturgické, jež má býti z hedvábí zhotoveno, užívané při mši pontifikální; přikrývá se jím klín biskupovi mši sv. sloužícímu, když sedí. dk.