Grindelwald

, horské středisko ve středním Švýcarsku v Bernských Alpách pod severní stěnou Eigeru; 3 600 obyvatel (1991). Významný cestovní ruch, výchozí stanice ozubnicové dráhy na Jungfraujoch.

Ottův slovník naučný: Grindelwald

Grindelwald, údolí švýc. asi 20 km dl. povšechného směru od vých. k západu, mezi pásmem Faulhornským a Bernskými Alpami. Do údolí splývají 2 ledovce řeč. Grindelwaldské: horní, Obergrindelwaldgletscher, jenž pokrývá 14 1/2 km2, dávaje vznik říčce Schwarze Lütschine, která protéká celým údolím, a ještě větší dolní, Untergrindelwaldgletscher (37 km2). Průměrná výše údolí je okolo 1000 m, přece však je podnebí tak příjemné, že se Grindelwald doporoučí za zimní pobyt churavých. V údolí bydlí roztroušeně 3087 evang. obyv. (1888), kteří tvoří obec Gvdisdorf, též Grindelwald zvanou. Železnice vede odtud do Interlaken a Lauterbrunnen. Srv. Bandlin, Grindelwald als Winterkurort (Bern, 1875).

Související hesla