Grónsko

, grónsky Kalaallit Nunaat, dánsky Grønland – největší ostrov na Zemi, severovýchodně od Severní Ameriky, na styku Atlantského a Severního ledového oceánu; 2 166 086 km2, 56 100 obyvatel (1999), správní středisko Nuuk (13 000 obyvatel, 1998); úřední jazyk dánština a grónština, měnová jednotka 1 dánská koruna (DKK) = 100 øre. Administrativní členění: 3 oblasti. – 81,1 % plochy kryto ledovcovým štítem (průměrná mocnost 2 300 m, maximální 3 300 m v centrální části). Pobřeží fjordového typu. Na východě z ledu vystupují nejvyšší vrcholy pevného skalního podkladu (tzv. nunataky; Gunnbjørns Fjeld, 3 734 m n. m.) . Podnebí na jihu subpolární, jinak polární s průměrnými lednovými teplotami na pobřeží – 7 °C na jihu až – 36 °C na severu, červencovými +10 °C až +3 °C. Ve vnitrozemí podnebí drsnější. Národní park Severovýchodní Grónsko (700 000 km2, největší chráněné území světa; vyhlášen 1974) chrání arktickou faunu, zejm. lední medvědy. – Obyvatelstvo tvoří Gróňané (míšenci Inuitů s Dány, 88,8 %) a Dánové. Roční přírůstek obyvatel 0,1 % (1990 – 97). Náboženství luteránské. – Zemědělská činnost možná jen v pobřežních oblastech na jihu a západě. Chov ovcí (22 000 ks, 1997) a sobů. Hlavní činností lov a zpracování ryb (116 000 t, 1997), tuleňů a mrožů a chov kožešinové zvěře. Těží se kryolit, grafit, rudy zinku a olova, uhlí, uranová ruda. Konzervárny ryb. Finanční pomoc Dánska (2,4 mld. dán. korun, 1996). – Grónsko původně osídleno Inuity, koncem 10. stol. již. pobřeží kolonizováno přistěhovalci z Islandu. V 11. stol. christianizace, 1126 zřízeno biskupství. Od roku 1261 pod norskou, od 1380 dodnes pod dánskou svrchovaností; od 1814 součást dánského státu. V roce 1953 Grónsko získalo autonomii, která byla 1979 dále rozšířena. Grónsko je integrální součástí Dánského království se samosprávou ve vnitřních záležitostech. Představitelem dánské koruny je vysoký komisař (Rigsombudsmand), výkonným orgánem je vláda (Landsstyre). Místní legislativní záležitosti projednává zemský sněm (Landsting; 31 členů volených obyvatelstvem na 4 roky). V dánském parlamentu je Grónsko zastoupeno dvěma poslanci. Poslední parlamentní volby se konaly 16. 2. 1999. Vysoký komisař Gunnar Martens.

Související hesla