Grotowski Jerzy

, polský režisér, teoretik a pedagog; jeden z nejvýznamnějších reformátorů současného divadla. V roce 1959 založil Divadlo 13 řad, od 1965 název Divadlo–laboratoř. Od 1970 se Grotowski věnoval paradivadelním aktivitám; pedagogicky působil v Polsku, v západní Evropě a v USA. Základem jeho experimentů je idea tzv. chudého divadla, založená na vztahu diváka a herce, kdy divák se stává součástí představení. Od 1982 realizoval (zejm. v USA a v Itálii) uzavřené skupinové experimenty s prostorem, rytmem, tělem a hlasem; cílem bylo nalézt elementární základní součást rituálního aktu, který nazýval performance. Autor teoretických prací (shrnuty v knize Towards a Poor Theatre – Směrem k chudému divadlu), jimiž ovlivnil světové postmoderní divadlo.

Související hesla