Grunwald

, obec v severním Polsku. 15. 7. 1410 zde byla svedena bitva, v které zvítězila polsko-litevská vojska (s pomocnými ruskými a českými sbory; údajně se účastnil i J. Žižka) pod velením Vladislava II. Jagiełła nad vojskem řádu německých rytířů. Porážka podlomila moc řádu a zastavila jeho expanzi na východ.

Související hesla