Guelfové

, stoupenci papežů ve středověké Itálii a Německu. Název odvozen od německého rodu Welfen (ital. Guelfo), jména bavorského vévodského rodu – hlavního protivníka císařů z rodu Hohenštaufů. Konflikt rodu se Štaufy v Německu se ve 13. stol. projevil v Itálii ve vzájemném mocenském sporu mezi císaři, papeži a italskou rodovou šlechtou. Viz též ghibellini.

Související hesla