Guise Karel de

, francouzský šlechtic, od 1538 arcibiskup remešský, od 1547 kardinál. Nesmlouvavý odpůrce hugenotů; přivedl do Francie inkvizici.

Ottův slovník naučný: Guise Karel de

Guise: Karel Guise, »kardinál Lotrinsky«, bratr před. (*17. ún. 1525 na zámku Joinvillském – †26. pros. 1574 v Avignonu). Již r. 1540 stal se po strýci arcibiskupem v Remeši, získal ponenáhlu neméně než 12 diécésí, mezi nimiž troje arcibiskupství. Byl chytrý politik a požíval veliké vážnosti u dvora Jindřicha II., Františka II. i Karla IX. Jsa nesmírně bohat, měl všude své agenty a náboženských rozbrojů ve Francii využíval k tomu, aby v Římě i v Madridě Guisové pokládáni byli za jedině upřímné a spolehlivé hájitele víry katolické. R. 1556 namluvil papeže Pavla IV. k válce proti Španělům a ke spolku s Francií, což vésti mělo k dobytí Neapolska. R. 1558 zjednal v Peronně smlouvu s kardinálem Granvellou, kteroužto král špan. spojil se s Guisy ke společnému hájení církve katol. R. 1559 jednal v Madridě o sňatku Karla IX. s Alžbětou Rakouskou. R. 1563 zastával v Tridentě zásadu, že papež má býti podřízen všeobecnému konciliu, avšak obrátil, když ctižádost jeho byla ukojena.