Gutenberg Johannes

, německý zlatník; vynálezce knihtisku. Působil v Mohuči a ve Štrasburku. Za jeho nejstarší tisk pokládán Zlomek knih Sibyliných (Mohučský zlomek o posledním soudu) z roku 1445. Nejslavnějším tiskem je dvoudílná dvaačtyřicetiřádková bible, kterou vytiskl v letech 1452 – 55, a třídílná bible třicetišestiřádková. Gutenbergův vynález spočíval v odlévání kovových liter z matric, v jejich sestavování do řádků a stran a v otiskování tiskařskou černí na dřevěném lisu.

Ottův slovník naučný: Gutenberg Johannes

Gutenberg Johannes (Henne) Gensfleisch von Sorgenloch, něm. vynálezce knihtiskařství (*1397 v Mohuči – †1468 t.), syn mohučského patricia Frila Gensefleische a Elsy z Gutenberka; vystěhoval se s rodiči r. 1420 za sporu patriciů s měšťany do Štrasburku a zabýval se tu výrobou zrcadel, ale také knihtiskařstvím, a měl, jak z listin o sporu jeho s Jürgenem Dritzehnem vysvítá, lis knihtiskařský s pohyblivým písmem. R. 1448 jest opět v Mohuči a pořídil si typy k 36-řádkové bibli a nemaje prostředků, učinil roku 1450 s Janem Fustem smlouvu, kterou tento zavázal se poskytnouti prostředky k vytištění 42-řádkové bible, kdežto Gutenberg měl poříditi typy. R. 1455 byla tato smlouva soudně zrušena a Gutenberg ztrativ všecky typy a hotové výtisky, pořídil si pomocí dra Konráda Homerya novou impressi a vydal r. 1460 Jana de Janua »Katholiko◁. Později přestěhoval se do Eltville a r. 1465 vzdal se živnosti své a vstoupil do služeb kurfiršta mohučského Adolfa. Roku 1837 byla mu na počest postavena v Mohuči socha. – Viz J. Wetter, Kritische Geschichte der Erfindung d. Buchdruckerkunst durch J. Gutenberg (Mohuč, 1836); K. Dziatzko, Beiträge zur Gutenbergfrage (Berl., 1889); týž, Gutenbergs früheste Druckerpraxis (t., 1890). Dodatky R. 1901 zřízeno v Mohuči Gutenbergovo Museum, o které pečuje zvláštní Gutenbergův spolek (Gutenberg-Gesellschaft), zabývající se krom toho studiem dějin knihtiskařství. Z novější literatury o Gutenbergovi třeba vytknouti: Börckel, Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie (Frankfurt n. M., 1900); Zedler, Gutenberg-Forschungen (Lip., 1901).

Související hesla