Guyau Jean-Marie

, francouzský básník, filozof a estetik; jeden z předchůdců sociologie umění; umění chápal jako sociální komunikaci citů. Spojoval naturalismus a idealismus ve vyšší metafyzice života, kladl důraz na pocity životní síly a radosti, které nám zprostředkovávají naše smysly. Podstatou umění je mu život sám; cílem umění je „rozechvět lidské srdce“. Hlavní dílo: Umění z hlediska sociologického.

Ottův slovník naučný: Guyau Jean-Marie

Guyau [gyjó] Jean Marie, filosof franc. (*1854 v Lavale – †1888 v Mentonu), byl profes. filosofie na lyceu Condorcetově. Pro chabé zdraví vzdal se postavení toho a odebral se za léčením na jih, kde pobyl v Nizze, Biarritzi a konečně v Mentonu. Guyau jest z řady filosofů sociologických. Vyvozuje převod života individuálného ve společenský a s naprostým obejitím metafysické stránky vysvětluje mravnost, umění a náboženství na základě anthropologickém. Sepsal: La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines contemp. (1878, 3. vyd. 1886); La morale anglaise contemporaine (1879, 3. vyd. 1886); Vers d'un philosophe (1881); Esquisse ďune morale sans obligation ni sanctions (1885, 2. vyd. 1890); Les problèmes de l'esthétique contemp. (1884); L'irréligion de l’avenir (1887, 4. vyd. 1890); L'art au point de vue sociologique (1889); Education et Herédité (1889, 2. vyd. 1892); La genèse de l'idée du Temps (1890). Mimo to přeložil Epiktétovo encheiridion (1875) a byl spolupracovníkem při »Revue des Deux Mondes« a »Revue philosophique«. Dodatky K literatuře srv. A. Fouillée, La morale, l'art et la religion d'après Guyau(Pař., 1889); Em. Carlebach, Guyau, s. metaphys. Anschauungen (Vircp., 1896).

Související hesla