Hába Alois

, český skladatel a hudební teoretik. 1945 – 48 umělecký ředitel Divadla 5. května v Praze; 1946 – 50 profesor na Akademii múzických umění v Praze. Vytvořil vlastní hudební systém s intervaly menšími než půltóny (čtvrttóny, šestinotóny). Své názory formuloval v roce 1922 v práci Harmonické základy čtvrttónové soustavy. Autor oper (čtvrttónová Matka – premiéra 1931 v Mnichově, šestinotónová Přijď království Tvé, Nová země – v půltónovém systému), orchestrálních děl (symfonická báseň Cesta života), komorních a klavírních skladeb, sborů a písní. 1923 – 45 vedl na konzervatoři v Praze kurs čtvrttónové a šestinotónové skladby. K jeho žákům patřili např. V. Dobiáš, K. Reiner, J. Pauer.

Související hesla