Hájek Jiří

, český politik a diplomat. 1962 – 65 stálý zástupce ČSSR u OSN. 1965 – 68 ministr školství, 1968 ministr zahraničí. Postavil se proti sovětské invazi do ČSSR, v 70. a 80. letech jeden z čelných představitelů opozice proti totalitnímu režimu. Signatář Charty 77, v roce 1978 její mluvčí, od 1988 předseda Helsinského výboru. Od roku 1990 poradce A. Dubčeka.

Související hesla