Hales Stephen

, britský přírodovědec, botanik a chemik; jeden ze zakladatelů rostlinné fyziologie (původně studoval teologii). Zajímal se o výživu rostlin a mechanismus pohybu vody a živin v rostlinách; provedl řadu pokusů, aby prokázal vliv slunečního záření na tento pohyb. Zabýval se kvantitativními pokusy s plyny (objevil postup jímání plynů nad uzavírací kapalinou tj. pneumatickou vanu,1727).

Ottův slovník naučný: Hales Stephen

Hales [héls] Stephen fysik a fysiolog angl. (*1677 v Beckesbournu u Kentu – †1761 v Teddingtonu). Vedle theol. studií věnoval se velmi horlivě přírodním vědám, působil na několika farách a konečně jako almužník princezny Walesské. Vykonal prvý řadu přesných fysikálních pokusů o výživě rostlin, jmenovitě o vlivu slunečního světla na proudění šťav rostlinných, a vyslovil tu zároveň domněnku, že většina pevných součástek rostlinných má původ svůj z plynných součástí vzduchových. Hlavní jeho spisy jsou: Vegetable statics etc. (Londýn, 1727 a čast.); Statical essays containing hemostatiks etc. (t., 1733 a čast.), jež byly též přeloženy do různých jazyků. Ostatní práce obsahu fysikálního a chemického jsou roztroušeny ve sbornících učených společností.