Hannoverská dynastie

, vládnoucí panovnický rod ve Velké Británii od roku 1714, kdy na britský trůn nastoupil hannoverský kurfiřt Jiří Ludvík (Jiří I.); nástupnictví bylo založeno v roce 1701 sňatkem Sophie Falcké (1630 – 1714), vnučky anglického krále Jakuba I., s hannoverským kurfiřtem Arnoštem Augustem (1629 – 1698). 1714 – 1901, za vlády hannoverské dynastie, dosáhlo britské impérium mocenského a územního vrcholu a stalo se klasickou konstituční monarchií (z panovníků nejvýznamnější Jiří III. a Viktorie). Viz též Hannoversko.

Související hesla