Haploidie

, genetika stav buněčného jádra, při kterém je přítomna pouze jediná (kompletní) sada chromozomů. Označuje se symbolem n. Opak diploidie. Haploidie je typická pro fylogeneticky primitivnější eukaryotní organismy (např. pro mnohé druhy hub). Zcela charakteristická je pro všechny typy pohlavních buněk (gamet) eukaryotních organismů. Buňky s haploidními jádry vznikají redukčním dělením buněčného jádra z buněk diploidních. Viz též meióza.

Související hesla