Happening

, forma uměleckého projevu s výraznými divadelními prvky; používá výrazové prostředky hudby i výtvarného umění. Navozením reálné situace (často se záměrem šokovat) jsou diváci zapojeni do aktivního jednání a spolupráce s aktéry happeningu. Název pochází z akce Allana Kaprowa „Happening in 6 parts“, která se konala v roce 1959 v New Yorku v Reuben Gallery. Další významní představitelé: R. Rauschenberg, C. Oldenburg, Y. Klein, J. Beuys, W. Vostell. Viz též Fluxus, performance.

Související hesla