Harmonie

, soulad proporcí, rovnovážná kompozice protikladů, vyrovnanost navozující dojem klidu, míru, pohody; 1. estetika podle Platóna a Aristotela harmonie neoddělitelně přináleží ke kráse; základem viditelné harmonie je hlubší skrytá (a rozumem poznávaná) harmonie světa a vesmíru (Pýthagorás, Hérakleitos). Viz též míra, symetrie; 2. hudba souzvuková složka hudebního projevu; s melodií a rytmem jeho třetí základní prvek. Nauka o harmonii se zabývá stavbou, spojováním, významem a použitím akordů v hudební skladbě. Dělí se na diatoniku, chromatiku a moderní harmonii.

Související hesla